Renovatie

Soms is het niet nodig de dakbedekking compleet te vervangen, zeker wanneer de ondergrond nog in goede staat verkeert. Ook moet zeker gekeken worden naar de isolatie, zodat deze weer voldoet aan de normen van deze tijd.

Na een grondige inspectie geven wij een gedegen advies over het wel of niet vervangen van de dakbedekking en de eventuele kosten die daaraan verbonden zijn.

Vaak had een en ander al voorkomen kunnen worden door het afsluiten van een onderhoudscontract, voor het uitvoeren van structureel en periodiek onderhoud zodat het dak in goede conditie blijft.